گزارش کمپین روبان صورتی

رویدادها

گزارش کمپین روبان صورتی

روبان صورتی

نهم مهرماه مصادف با یکم اکتبر، ماه آگاه سازی در رابطه با سرطان پستان در جهان می باشد. بدین منظور کمپین اطلاع رسانی “روبان صورتی” در بوستان بهشت مادران در راستای سلامت و آگاه سازی بانوان، با حمایت شرکت طبیعت زنده و همکاری شهرداری منطقه 3 تهران برگزار گردید. برنامه در یک روز ابری-آفتابی پاییزی و در محیطی پر نشاط با توضیحات ابتدایی مجری برنامه، خانم آزاده نامداری، در رابطه با کمپین روبان صورتی و اعلام برنامه ها آغاز شد بانوان شرکت طبیعت زنده با لباس های سفید و مچ بندهایی از گل صورتی که نمادی از رنگ کمپین و طبیعت بود، به عنوان میزبان و مجری اصلی برنامه با انرژی و خوش رویی در محل غرفه سینره به اطلاع رسانی و توزیع محصولات منتخب سینره پرداختند. همچنین ارائه بروشورهای آموزشی در زمینه خودآزمایی فردی برای پیشگیری از سرطان پستان، با هدف بالا بردن سطح آگاهی شرکت کنندگان انجام گرفت. در حین اجرای برنامه ها، نماینده شرکت طبیعت زنده نیز ضمن خوش آمد گویی به حضار و معرفی مجدد سینره و محصولات مرتبط با کمپین، به ایراد توضیحات تکمیلی در رابطه با بروشورهای آموزشی و همچنین فعالیت های اجتماعی شرکت در حمایت از این روز مهم و بیماران مبتلا و بهبود یافتگان پرداخت. در ادامه، مدیریت موسسه پیشگیری از سرطان پستان، سرکار خانم دکتر جولایی، توضیحات مفصلی در رابطه با بیماری مذکور، راه های پیشگیری، تشخیص به موقع و درمان ارائه نمودند که از بخش های بسیار جالب و مفید برنامه به شمار می آمد. پس از ایفاد سخنرانی ایشان تعدادی از بانوان بهبود یافته با شعار “ما از سرطان قویتر هستیم” بالای سکو رفته و مورد تشویق حضار قرار گرفتند. در فواصل برنامه، فعالیت هایی از جمله حرکات تمرینی یوگا، سرگرمی و شعرخوانی نیز توسط تیم اجرایی شهرداری منطقه 3 تهران اجرا شد. پایان برنامه با پیاده روی بانوان شرکت کننده در مسیرهایی که داخل پارک با فلش و روبان های صورتی مشخص شده بود به عنوان سمبل حمایت از بیماران و مقابله با سرطان پستان انجام گرفت.

نظرسنجی