یک موضوع را انتخاب کنید:سرم تقویت و ضد ریزش مژه رو می توان فقط شب ها قبل از خواب استفاده کرد؟

بله . قبل از استفاده از سرم تقویت و ضد ریزش مژه سینره، مژه و پلک ها را کاملا تمیز و خشک کرده و بعد از استفاده از سرم حدود نیم ساعت صبر کنید تا کاملا جذب شود.

نظرسنجی