یک موضوع را انتخاب کنید:با توجه به اس پی اف این کرم ضد آفتاب استفاده از آن برای خانم ها ضرری دارد؟

​خیر هیچ ضرری ندارد.

نظرسنجی