یک موضوع را انتخاب کنید:آیا لوسیون بعد از اصلاح صورت سینره از ایجاد التهاب بعد از اصلاح نیز جلوگیری می کند؟

بله این محصول به لحاظ ترکیبات خود نظیر آلانتوئین خاصیت ضد التهابی نیز دارد.

نظرسنجی