یک موضوع را انتخاب کنید:آیا از این کرم برای چروک دور چشم هم می توان استفاده کرد؟

بله در صورتی که چروک های اطراف دور چشم ریز و سطحی باشند استفاده از کرم پر کننده چروک (فیلر) سینره قابل استفاده است.

نظرسنجی