یک موضوع را انتخاب کنید:آیا این کرم فقط به صورت موقتی چروک ها را محو می کند؟

این کرم هم به صورت آنی جهت محو چروک سطحی پوست تاثیر گذار است و هم در صورت استفاده مداوم تاثیر دائمی دارد.

نظرسنجی