یک موضوع را انتخاب کنید:کدام ضد آفتاب سینره برای پوست چرب مناسب است؟

کلیه ضد آفتاب های سینره فاقد چربی بوده و برای انواع پوست ها از جمله پوست های چرب و آکنه ای مناسب هستند و موجب تشدید چربی پوست و جوش و آکنه نمی شوند.

نظرسنجی