یک موضوع را انتخاب کنید:کدام ضد آفتاب سینره برای پوست چرب مناسب است؟

کرم های ضد آفتاب با فیلترهای شیمیایی مناسب پوست های چرب می باشند. این کرم ها شامل کرم ضد آفتاب بدون رنگ اس پی اف 50 با تیوب و کرم ضد آفتاب رنگی اس پی اف 60 با تیوب آبی می باشند.

نظرسنجی