یک موضوع را انتخاب کنید:دست هایم دچار خشکی و ترک های پوستی شده اند

توصیه میشود برای شستشوی دست از شوینده ملایم استفاده کرده و در طول روز از کرم دست سینره استفاده کرده و ترجیحا از دستکش نخی نیز جهت جذب بهتر محصول استفاده کنید.

نظرسنجی