یک موضوع را انتخاب کنید:موها و پوست سرم بسیار چرب است. چه محصولی باید استفاده کنم؟

برای کنترل چربی موی سر به شما پیشنهاد می کنیم که از شامپو مورینگا و گریپ فروت مخصوص موهای چرب سینره استفاده کنید.

نظرسنجی