یک موضوع را انتخاب کنید:طول دوره مصرف سرم مژه چه مدت است؟

پس از استفاده از محصول به مدت سه تا چهار هفته شاهد رشد و تقویت مژه ها خواهید بود. اما جهت تاثیر بیشتر، می توانید استفاده از محصول را ادامه دهید.

نظرسنجی