یک موضوع را انتخاب کنید:پوست سَرم چرب است، اما ساقه های موهایم خشک و شکننده می باشند.

شما میتوانید از شامپو موهای چرب و نرم کننده عمیق در حمام و بعد از حمام برای ساقه مو از کرم ترمیم کننده سینره استفاده کنید.

نظرسنجی