یک موضوع را انتخاب کنید:آیا کرم ضد آفتاب آقایان باعت ایجاد سفیدی پوست و ظاهر براق می شود؟

به جهت حساس بودن آقایان به مواردی که ذکر کردید این محصول به طور اختصاصی جهت استفاده آقایان تهیه شده است لذا این محصول در عین جلوگیری از اثرات مخرب آفتاب بر روی پوست باعث ایجاد سفیدی و ظاهر براق نمیشود.

نظرسنجی