یک موضوع را انتخاب کنید:شامپو گریپ فروت و چای سبز سینره (مخصوص موهای چرب) را چند دوره باید مصرف کرد تا تاثیر گذار باشد؟

معمولا بعد از 2-3 بار استفاده از شامپوها تاثیر آنها را متوجه می شوید.

نظرسنجی