یک موضوع را انتخاب کنید:آیا هنگام استفاده از این محصول باید از کرم ضد آفتاب هم استفاده کرد؟

بله، از آنجاییکه یکی از اصلی ترین دلایل شکل گیری Age Spot یا لک های پیری برخورد مداوم اشعه خورشید است همزمان با استفاده از این محصول از کرم ضدآفتاب سینره با فاکتور محافظتی مناسب استفاده نمایید. همچنین می توانید جهت حصول نتیجه بهتر از کرم روشن کننده لک های تیره و افزایش شفافیت پوست سینره که دارای فاکتور محافظتی 30 است استفاده کنید.

نظرسنجی